Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-147-1/22

“ХСЕ БХ Енергетско предузеће” д.о.о. Сарајево

Алије Исаковић 1, Сарајево

16.5.2022.

 

Међународна трговина електричном енергијом

Утврђивање комплетности захтјева

 

2.

05-28-12-155-1/22

“Renewable Energy Solutions BH” д.о.о.  Бања Лука

Мише Ступара 4, Бања Лука

25.5.2022.

 

Међународна трговина електричном енергијом

Утврђивање комплетности захтјева