OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNIH RASPRAVA Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 4.4.2018. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluka o izdavanju licenci za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevima poslovnih subjekata Erdal d.o.o. Sarajevo i “Energy Financing Team” d.o.o. Bileća.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljene Nacrte u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u utorak 10.4.2018. godine po sljedećem rasporedu:

-       Erdal d.o.o. Sarajevo u 12:00 sati,

-       “Energy Financing Team” d.o.o. Bileća u 13:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do srijede 11.4.2018. godine.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.