SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Štampaj

DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je na sjednici  održanoj 27. decembra 2017. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donijela odluke o tarifama za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, koje će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine.

JP Komunalno Brčko je javni snabdjevač na području Brčko Distrikta BiH koji svu električnu energiju za snabdijevanje svojih kupaca nabavlja na veleprodajnom tržištu električne energije. Mada je u svom zahtjevu ova regulirana kompanija tražila da u prosjeku tarife za distribuciju budu povećane 5,4 %, a za snabdijevanje 24,2 %, DERK svojim odlukama nije promijenio tarife za korištenje distributivne mreže, prosječnu cijenu za snabdijevanje malih komercijalnih kupaca povećao je 3 %, a za domaćinstva 7,6 %. Pri korekcijama cijena uvažen je rast cijena na veleprodajnom tržištu električne energije u 2017. godini, dok su operativni i kapitalni troškovi Komunalnog Brčko u elektroenergetskoj djelatnosti zadržani na dostignutom nivou.

Domaćinstva u Brčko Distriktu BiH su u prvoj polovini 2017. godini imala najnižu prosječnu cijenu električne energije u Bosni i Hercegovini (12,71 feninga/kWh). Nove cijene za domaćinstva su 3,3 % niže od onih koje plaćaju kupci Elektroprivrede BiH, odnosno 9,4 % od onih koje se plaćaju Elektroprivredi HZHB, a više su 6,4 % u odnosu na domaćinstva koja snabdijeva Elektroprivreda RS. Dakle, nove cijene za domaćinstva u Brčko Distriktu BiH su i dalje niže od prosječne cijene za domaćinstva u Bosni i Hercegovini.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.