OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

U skladu sa članom 4.3 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i članom 16. Statuta (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/03), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, objavljuje

SAŽETAK

Odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge


Državna regulatorna komisija za električnu energiju u svom radu kontinuirano prati i podupire proces razvoja tržišta električne energije u Bosni i Hercegovine. Siguran i pouzdan rad elektroenergetskog sistema uz postojanje funkcionalnog načina pružanja pomoćnih usluga je osnovni preduvjet za dalji razvoj tržišta električne energije i kvalitetno snabdjevanja kupaca. Efikasno balasno tržište mora se zasnivati na transparentnim odnosima između svih učesnika na tržištu električne energije.

Analizirajući dosadašnji rad balansnog tržišta u BiH, DERK procjenju­je da postoje opravdani razlozi za njegovo unaprijeđenje. U cilju daljeg razvoja odnosa u sektoru, DERK je na sjednici održanoj 16. novembra 2016. godine utvrdio Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje


OBAVIJEST
O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge daje se na uvid javnosti u cilju prikupljanja primjedbi, komentara i mišljenja zainteresiranih lica, a u svrhu poboljšanja teksta Odluke.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti nacrte ove Odluke u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II ili istu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranica DERK-a (www.derk.ba) do 24.11.2016. godine. Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u Tuzli u sjedištu DERK-a, u četvrtak 24.11.2016. godine, sa početkom u 12:00 sati. Općoj javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresirana lica bez posebnih ograničenja osim u pogledu trajanja izlaganja komentara.

Pisani komentari mogu se uputiti na adrese DERK-a (Tuzla, Đ. Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ) najkasnije do 29.11.2016. godine.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.