Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-38-1/21

“Alpiq Energija BH” д.о.о.Сарајево

Каптол 5/2 Сарајево

28.1.2021.

24.2.2021.

Међународна трговина електричном енергијом

Прикупљање јавних коментара на захтев и захтева за стицање статуса умешача