201. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А Штампа

У сриједу, 11.10.2017. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  201. редовна сједница Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) са предложеним слиједећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са 200. редовне сједнице одржане 14. септембра 2017. године
  2. Доношење Одлуке о одобравању Уговора о међусобној испоруци прекограничне терцијарне регулационе електричне енергије ради обезбјеђивања системских услуга из иностранства за електроенергетске системе Босне и Херцеговине и Србије
  3. Доношење Одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине за Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ
  4. Доношење Одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари
  5. Доношење Одлуке о наставку кориштења лиценце за ПРОЕНЕРГY д.о.о. Сарајево

Сједница ће се одржати у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4.

Сједница је отворена за јавност. Приступ сједници је слободан свим заинтересованим лицима. Заинтересована лица могу пратити сједницу без права да у њеном раду непосредно учествују.