ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА - НОС БИХ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надлежности дефинисаних законом, покренула је поступак одређивања тарифа за рад независног оператора система и тарифа за системску и помоћне услуге, на властиту иницијативу.

Независни оператор система у Босни и Херцеговини, Сарајево је у складу са Правилником о тарифном поступку, доставио потребну документацију која садржи аналитички приказ свих остварених, процијењених и планираних прихода и расхода за 2017. и 2018. годину, према којој тарифа за рад независног оператора система износи 0,0592 фенинга/kWh, а потребан приход за 2018. годину износи 7.180.000 КМ.

Тарифе ће бити одређене у складу са критеријима наведеним у Закону о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ и Методологији за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге. ДЕРК ће у тарифном поступку у највећој могућој мјери поштовати основна начела која прописују да ће тарифе бити праведне и разумне, равноправне, утемељене на објективним критеријима, засноване на оправданим трошковима и одређене на транспарентан начин.

Сви заинтересовани могу остварити увид у расположиву документацију у просторијама ДЕРК-а или на wеб страници www.derk.ba.

Истовремено, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, даје


ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ФОРМАЛНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Одлучујуће чињенице у поступку одређивања тарифа за рад независног оператора система и тарифа за системску и помоћне услуге биће утврђиване на формалној јавној расправи која ће се одржати у Конгресној сали Хотела “Тузла” у Тузли, у сриједу 17. јануара 2018. године са почетком у 12,00 сати.


Формална расправа је отворена за јавност, али присутна лица која представљају јавност не могу давати никакве коментаре. Лица која су доказала директан интерес за поступак одређивања тарифа, који је другачији од општег јавног интереса, могу у својству умјешача учествовати у поступку формалне расправе.

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.