ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТИХ ЈАВНИХ РАСПРАВА Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересиране да ће од петка 8.9.2017. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари, те у Нацрт одлуке и Нацрт увјета о издавању лиценце за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територију БиХ по захтјеву Јавног подузећа за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ.

Подносиоци захтјева су већ власници наведених лиценци које истичу 31.10.2017. године. У току је поступак утврђивања способности подносилаца захтјева да наставе обављати лиценцирану дјелатност кориштењем лиценци које би важиле пет година.

Заинтересирана лица могу без накнаде добити припремљене Нацрте у сједишту ДЕРК-а, или исте преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у сриједу 13.9.2017. године по слиједећем распореду:

-       “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари у 11,30 сати,

-       Јавно подузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ у 12,30 сати.

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.