ОБАВЈЕШТЕЊЕ о продаји возила путем јавне продаје-лицитације Штампа


Предмет продаје је путничко/теренско возило “VW Тигуан”, година производње: 2012. година, мотор: 2.0 дизел, највећа снага мотора: 103 кW. Возило у возном стању.

Почетна вриједност возила износи 19.900,00 КМ и не може бити продато испод почетне цијене.

Право учешћа на лицитацији имају физичка и правна лица која уплате депозит у вриједности од 1.000,00 КМ за возило које је предмет продаје. Учесницима у лицитацији, чије понуде не буду прихваћене, уплаћени износ депозита ће бити враћен.

Продаја средства вршит ће се прикупљањем писмених понуда које се подносе непосредно или препоручено у затвореној коверти уз напомену “Понуда за продају возила - НЕ ОТВАРАЈ” на адресу: Државна регулаторна комисија за електричну енергију, Ул. Ђорђа Михајловића број 4/II, 75000 Тузла.

У разматрање ће се узимати понуде које стигну на наведену адресу до 17. априла 2017. године у 12,30 часова, када ће бити обављено и јавно отварање понуда.

Купац је онај понуђач који понуди највећу цијену и купљено возило може преузети одмах по извршеној уплати.

Продаја се врши по принципу “виђено-купљено” и накнадне рекламације се не уважавају.

Возило се може погледати 13. и 14. априла 2017. године у периоду од 10,00 до 12,00 часова на паркингу у близини сједишта ДЕРК-а. Више информација о предмету продаје и поступку јавне продаје се може наћи у тексту јавног огласа који је објављен на интернет страници ДЕРК-а www.derk.ba .

Текст Јавног огласа можете преузети ОВДЈЕ.

 
DERK © 2004-2021. Сва права придржана.