181. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А Штампа

У уторак, 28.06.2016. године, са почетком у 12,00 сати, ће се одржати  181. редовна сједница Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) са предложеним слиједећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са 180. редовне сједнице одржане 26. маја 2016. године
  2. Доношење Одлуке о одобравању Индикативног плана развоја производње за период 2017. – 2026. године
  3. Доношење закључака о покретању поступка одређивања тарифа за снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине
  4. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге
  5. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о одређивању коефицијената и граничних цијена за помоћне услуге
  6. Доношење Одлуке о обезбјеђењу недостајућих количина помоћних услуга за јули 2016. године
  7. Разматрање и доношење Одлуке о продужење примјене Одлуке о давању сагласности на начин рада корисника преносног система ТЕ Станари током функционалних испитивања и пуштања у рад
  8. Доношење Одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом подносиоцу захтјева Прво плинарско друштво д.о.о. Сарајево

Сједница ће се одржати у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4.

Сједница је отворена за јавност. Приступ сједници је слободан свим заинтересованим лицима. Заинтересована лица могу пратити сједницу без права да у њеном раду непосредно учествују.

 
DERK © 2004-2021. Сва права придржана.