Godišnja izvješća 2012 Ispis


Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2012. godini, usvojeno je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i većinom glasova prisutnih, uz dva uzdržana glasa, usvojio Izvješće o radu DERK-a na svojoj 47. sjednici održanoj 18. travnja 2013. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i jednoglasno usvojio Izvješće o radu DERK-a, na 29. sjednici doma održanoj 22. svibnja 2013. godine.

Izvješće o radu:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2012. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine europskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o temeljnim pokazateljima elektroenergetskog sustava, o značajkama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije u regiji i Bosni i Hercegovini,
  • pruža najvažnije informacije o energetskim asocijacijama koje imaju poseban značaj za regulatorna tijela, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice, u čijem je Regulatornom odboru i tematskim skupinama DERK zastupljen.Sa namjerom informiranja zainteresiranih osoba i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnja financijska izvješća zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog financijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini. 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.