Godišnja izvješća 2011 Ispis

Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2011. godini, usvojeno je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i većinom glasova prisutnih, uz jedan glas protiv i jedan uzdržan, usvojio Izvješće o radu DERK-a na svojoj 27. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i jednoglasno usvojio Izvješće o radu DERK-a, na 15. sjednici doma održanoj 15. svibnja 2012. godine.

Izvješće o radu DERK-a u 2011. godini:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine regionalnim i europskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o temeljnim veličinama elektroenergetskog sustava, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije regije i BiH,
  • predstavlja pokazatelje za mjerenje dostignuća BiH u proizvodnji, potrošnji i trgovini električnom energijom sa zemljama u okruženju,
  • daje presjek zanimanja energetskih asocijacija, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice u čijem je Regulatornom odboru i strukovnim tijelima DERK zastupljen.

Provedbom eksterne revizije DERK osigurava i neovisno i po­uzdano izvješće o korištenju imovine, upravljanju prihodima i rashodima koji DERK svake godine objavljuje radi pružanja informacija o svom financijskom po­lo­žaju i rezultatima poslovanja.


 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.