OBAVJEŠTENJE O PRODAJI VOZILA PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE Ispis

Predmet prodaje je putničko/terensko vozilo “VW Tiguan”, godina proizvodnje: 2012. godina, motor: 2.0 dizel, najveća snaga motora: 103 kW. Vozilo u voznom stanju.

Početna vrijednost vozila iznosi 19.900,00 KM i ne može biti prodato ispod početne cijene.

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja uplate depozit u vrijednosti od 1.000,00 KM za vozilo koje je predmet prodaje. Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen.

Prodaja sredstva vršit će se prikupljanjem pismenih ponuda koje se podnose neposredno ili preporučeno u zatvorenoj koverti uz napomenu “Ponuda za prodaju vozila - NE OTVARAJ” na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Ul. Đorđa Mihajlovića broj 4/II, 75000 Tuzla.

U razmatranje će se uzimati ponude koje stignu na navedenu adresu do 17. travnja 2017. godine u 12,30 časova, kada će biti obavljeno i javno otvaranje ponuda.

Kupac je onaj ponuđač koji ponudi najveću cijenu i kupljeno vozilo može preuzeti odmah po izvršenoj uplati.

Prodaja se vrši po principu “viđeno-kupljeno” i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Vozilo se može pogledati 13. i 14. travnja 2017. godine u periodu od 10,00 do 12,00 časova na parkingu u blizini sjedišta DERK-a. Više informacija o predmetu prodaje i postupku javne prodaje se može naći u tekstu javnog oglasa koji je objavljen na internet stranici DERK-a www.derk.ba .

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDJE.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.