CEER IZRAŽAVA DOBRODOŠLICU BOSNI I HERCEGOVINI Ispis

Prenosimo saopćenje za štampu Vijeća evropskih energetskih regulatora (CEER) preuzeto sa web stranice CEER-a:

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK1) Bosne i Hercegovine se pridružila Vijeću europskih energetskih regulatora (CEER2). Generalna skupština CEER-a je danas prihvatila DERK kao posmatrača od 1. siječnja 2017. godine.

Krajem 2015. godine CEER je otvorio svoja vrata Ugovornim stranama iz regija Energetske zajednice. DERK je peto nacionalno regulatorno tijelo iz regija Energetske zajednice koje se pridružilo CEER-u.

Izražavajući dobrodošlicu DERK-u, predsjedatelj CEER-a, lord Mogg, je rekao:

„Kao europska udruga energetskih regulatora, jedna od naših prednosti je da smo regulatorni praktičari europskih energetskih zakona. Drago nam je da možemo podijeliti sa DERK-om našu stručnost provodeći energetske zakone EU i zajedno rješavajući izazove regionalnog energetskog tržišta.“

Predsjedatelj DERK-a, g. Suad Zeljković, je dodao:

„Pridruživanje CEER-u daje dragocjenu dodatnu stručnost DERK-u, nacionalnom regulatoru koji je opredijeljen za integraciju regionalnog energetskog tržišta na zapadnom Balkanu i provedbu energetskih zakona EU.“

CEER služi kao platforma za energetske regulatore unutar granica 28 država članica Europske unije3 ali i šire. CEER-ova široka vizija uključivanja ključnih tranzitnih zemalja i zemalja na periferiji Europe kroz bliski dijalog o energiji i regulatornu suradnju je u skladu sa vanjskom dimenzijom Energetske unije.

CEER okuplja 35 državnih regulatornih tijela iz država članica EU, EFTA i država koje pristupaju EU, uključujući one iz Energetske zajednice4.

 

Brisel, 13. prosinca 2016. godine

 

Bilješke za urednike:

  1. Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je neovisni nacionalni regulator za električnu energiju Bosne i Hercegovine. DERK, uspostavljen 2003. godine, regulira prijenos električne energije, rad prijenosnog sustava i međunarodnu trgovinu električnom energijom. Od 2009. godine DERK je odgovoran i za reguliranje proizvodnje, distribucije i opskrbe kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Više informacija na www.derk.ba.
  2. Vijeće europskih energetskih regulatora (CEER) predstavlja glas europskih nacionalnih energetskih regulatora. Njegovi članovi i posmatrači su neovisna, zakonom propisana tijela odgovorna za reguliranje energije na državnoj razini. Posjetite www.ceer.eu. Kao neprofitna asocijacija u Belgiji CEER okuplja 34 nacionalna regulatorna tijela iz država članica EU, EFTA i država koje pristupaju EU, uključujući (od 2015. godine) i Ugovorne strane iz Ugovora o Energetskoj zajednici.
  3. CEER podržava regulatornu suradnju i unapređuje konkurentna energetska tržišta od svog osnutka 2000. godine. CEER podržava nacionalna regulatorna tijela u njihovim dnevnim obvezama, dijeleći iskustvo i razvijajući regulatorni kapacitet, uključujući i kroz CEER-ovu akademiju za obuke. Kroz vlastitu internu suradnju, naše jake bilateralne veze sa drugim regionalnim asocijacijama i naše aktivno sudjelovanje u Međunarodnoj konfederaciji energetskih regulatora (ICER), CEER podstiče suradnju između energetskih regulatora širom svijeta.
  4. Države članice CEER-a: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Države sa statusom posmatrača u CEER-u: Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo, Moldavija, Crna Gora i Švicarska.
 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.