OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEHNIČKE RASPRAVE Ispis

U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će provesti tehničku raspravu u cilju prikupljanja mišljenja stručnjaka o pitanjima koja su predmet tehničke rasprave.

Pravilnikom o priključku se propisuje procedura za priključak novih objekata proizvođača ili kupaca na prenosnu mrežu naponskog nivoa 400, 220 i 110 kV, priključak objekata na srednjenaponski nivo 35, 20, 10 i 6 kV u trafostanicama 110/x kV Elektroprenosa, kao i za postojeće objekte u slučaju povećanja instalisane snage, dogradnje ili rekonstrukcije objekta.

Na raspravu su pozvani stručnjaci iz predmetne oblasti iz nadležnih ministarstava, regulatornih komisija, Elektroprenosa BiH, Nezavisnog operatora sistema u BiH, operatora distributivnih sistema, te  nadležna tijela iz oblasti obnovljivih izvora energije. Predstavnici javnosti mogu biti prisutni na raspravi, ali bez prava učešća na raspravi.

Tehnička rasprava će se održati u prostorijama DERK-a u Tuzli (Đ. Mihajlovića 4/II) dana 15. novembra 2016. godine sa početkom u 12 sati.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.