181. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Ispis

U utorak, 28.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  181. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 180. redovne sjednice održane 26. 05. 2016. godine
  2. Donošenje Odluke o odobravanju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2017. – 2026. godine
  3. Donošenje zaključaka o pokretanju postupka određivanja tarifa za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata i graničnih cijena za pomoćne usluge
  6. Donošenje Odluke o obezbjeđenju nedostajućih količina pomoćnih usluga za srpanj 2016. godine
  7. Razmatranje i donošenje Odluke o produženje primjene Odluke o davanju saglasnosti na način rada korisnika prenosnog sistema TE Stanari tokom funkcionalnih ispitivanja i puštanja u rad
  8. Donošenje Odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom podnosiocu zahtjeva Prvo plinarsko društvo d.o.o. Sarajevo

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.