Licence-Podnijeti zahtijevi Štampaj

Lista podnijetih zahtjeva za izdavanje licence

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-196-3/20

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

5.8.2020.

2.9.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Objavljen Nacrt odluke – Javna rasprava

 

2.

05-28-12-269-1/20

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

17.8.2020.

29.9.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence

 

3.

05-28-12-305-1/20

HEP Energija d.o.o. Mostar

Vukovarska bb, Mostar

21.9.2020.

29.9.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence

 

4.

05-28-12-318-1/20

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

28.9.2020.

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje kompletnosti zahtjeva

 

 
• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske
• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH


 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.