Registar licenci Štampaj
Sažetak registra važećih licenci
 

 

Registarski broj licence

 

USLOVI

Naziv vlasnika licence

 

ODLUKE

Adresa vlasnika licence

Datum izdavanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena

1.

05-28-12-341-20/12

 

PRILOZI

“Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

17.1.2013.

1.2.2013. do 31.1.2023.

Prenos električne energije

-

-

2.

05-28-12-413-28/12

 

PRILOZI

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

17.1.2013.

19.1.2013. do 31.10.2020.

Distribucija električne energije u Brčko Distriktu BiH

-

-

3.

05-28-12-190-17/15

Interenergod.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

28.10.2015.

1.1.2016. do 31.12.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

4.

05-28-12-264-17/15

HEP-Energija d.o.o. Mostar

Vukovarska bb, Mostar

18.11.2015.

1.12.2015. do 30.11.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

HEP-Trade d.o.o. Mostar promijenilo naziv Društva - Odluka

 

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 16.9. 2016. godine poslovalo kao HEP-Trade d.o.o. Mostar, na adresi Kralja Tomislava 11b

 

5.

05-28-12-294-18/15

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

15.12.2015.

19.12.2015. do 18.12.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

6.

05-28-12-306-17/15

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

27.1.2016.

1.3.2016. do 28.2.2021.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 6.3. 2018. godine poslovalo kao GEN-I d.o.o. Sarajevo, na adresi Hamdije Kreševljakovića br.7

-

7.

05-28-12-33-16/16

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

25.4.2016.

1.6.2016. do 31.5.2021.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

8.

05-28-12-207-17/17

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

23.8.2017.

1.12.2017. do 30.11.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

9.

05-28-12-223-16/17

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

11.10.2017.

1.11.2017. do 31.10.2022.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

-

-

10.

05-28-12-228-18/17

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

Stanari bb

11.10.2017.

1.11.2017. do 31.10.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

11.

05-28-12-255-15/17

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Kralja Petra Krešimira IV

broj 6-A, Mostar

2.11.2017.

1.1.2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 4.7. 2019. godine poslovalo, na adresi Mile Budaka 106 a.

-

12.

05-28-12-265-15/17

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

2.11.2017.

1.1.2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

13.

05-28-12-275-20/17

JP ”Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

22.11.2017.

1.1.2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

14.

05-28-12-80-16/18

ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

23.5.2018.

1.7.2018. do 30.6.2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

15.

05-28-12-286-16/18

“G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

29.8.2018.

1.9.2018. do 31.8.2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

16.

05-28-12-469-16/18

“EZPADA” d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb, Mostar

14.3.2019.

1.5.2019. do 30.4.2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

17.

05-28-12-17-19/19

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo

27.6.2019.

12.7.2019. do 30.6.2026.

Aktivnosti nezavisnog operatora sistema

-

-

18.

05-28-12-243-17/19

Axpo BH d.o.o. Mostar

Kralja Petra Krešimira IV bb-Rondo, Lamela IV, Mostar

16.10.2019.

22.11.2019. do 21.11.2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 3.10. 2019. godine poslovalo kao AXPO BH d.o.o. Sarajevo, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo.

-

19.

05-28-12-376-19/19

PETROL BH OIL COMPANYd.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a Sarajevo

29.1.2020.

1.3.2020. do 28.2.2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

20.

05-28-12-192-23/20

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića 117a, Banja Luka

28.7.2020.

1.9.2020. do 31.8.2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

21.

05-28-12-216-19/20

PRILOZI

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

7.10.2020.

1.11.2020. do 31.10.2030.

Distribucija električne energije u Brčko Distriktu BiH

-

obnova

 


Biskupa Čule bb,

Mostar

25.3.2009.

1.5.2009. do 30.4.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Društvo je do 15. 02. 2013. poslovalo pod nazivom "EZPADA" d.o.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, na adresi Ante Starčevića 5