Godišnji izvještaji 2011 Štampaj

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2011. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i većinom glasova prisutnih, uz jedan glas protiv i jedan uzdržan, usvojio Izvještaj o radu DERK-a na svojoj 27. sjednici održanoj 10. maja 2012. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu DERK-a, na 15. sjednici doma održanoj 15. maja 2012. godine.

Izvještaj o radu DERK-a u 2011. godini:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine regionalnim i evropskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o osnovnim veličinama elektroenergetskog sistema, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije regije i BiH,
  • predstavlja pokazatelje za mjerenje dostignuća BiH u proizvodnji, potrošnji i trgovini električnom energijom sa zemljama u okruženju,
  • daje presjek zanimanja energetskih asocijacija, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice u čijem je Regulatornom odboru i strukovnim tijelima DERK zastupljen.
Provođenjem eksterne revizije DERK osigurava nezavisan i pouzdan izvještaj o korištenju imovine, upravljanju prihodima i rashodima koji DERK svake godine objavljuje radi pružanja informacija o svom finansijskom položaju i rezultatima poslovanja.


 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.