OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Štampaj

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da se u petak 27.10.2017. godine, na uvid i komentare javnosti stavlja Nacrt odluke za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za podnositelja zahtjeva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dioničko društvo – Sarajevo.

Podnositelj zahtjeva je vlasnik licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja ističe 31.12.2017. godine. U toku je postupak utvrđivanja sposobnosti podnositelja zahtjeva da nastavi obavljati licenciranu djelatnost korištenjem licence koja bi važila pet godina.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na opštoj javnoj raspravavi koja će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, u četvrtak 02.11.2017. godine u 13:00 sati.

DERK će razmotriti i pisane komentare dostavljene najkasnije do 03.11.2017. godine na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e‑mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.