OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTIH JAVNIH RASPRAVA Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 8.9.2017. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, te u Nacrt odluke i Nacrt uvjeta o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriju BiH po zahtjevu Јavnog poduzeća za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

Podnosioci zahtjeva su već vlasnici navedenih licenci koje ističu 31.10.2017. godine. U toku je postupak utvrđivanja sposobnosti podnosilaca zahtjeva da nastave obavljati licenciranu djelatnost korištenjem licenci koje bi važile pet godina.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti pripremljene Nacrte u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 13.9.2017. godine po slijedećem rasporedu:

-       “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari u 11,30 sati,

-       Јavno poduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH u 12,30 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do četvrtka 14.9.2017. godine.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.