DOPUNA DNEVNOG REDA 188. REDOVNE SJEDNICE DERK-a Štampaj

Predloženi Dnevni red 188. redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju koja će se održati u srijedu 16. novembra 2016. godine u sjedištu DERK-a, sa početkom u 11.00 sati, dopunjava se novom tačkom 6. koja glasi:

6. Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta.

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.