OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će u srijedu 27. aprila 2016. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt pravilnika o priključku.

Pravilnik o priključku uređuje postupak izdavanja uslova za priključak korisnika, izrade elaborata, naknade koje korisnici plaćaju za priključenje, osnove ugovornih odnosa između korisnika prenosne mreže i Elektroprenosa BiH, te postupak izdavanja odobrenja za priključenje.

Pravilnik u osnovi zadržava procedure, institute i rješenja ustanovljena Pravilnikom o priključku iz 2008. godine sa kasnijim izmjenama i dopunama, ali ih i usklađuje sa dosadašnjom praksom, ili ih slijedom pokrenutih inicijativa upotpunjava kako bi poboljšao prostor za efikasniju realizaciju elektroenergetskih infrastrukturnih projekata za koje je ovaj propis kapitalnog značaja.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u četvrtak 5. maja 2016. godine u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 20. maja 2016. godine.

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.