OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u četvrtak 3. 4. 2014. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “KTG Zenica” d.o.o. Zenica.

Podnosilac zahtjeva je registriran Rješenjem Općinskog suda u Zenici. Osnivači Društva su: HTG (HK) ENERGY INVESTMENT LIMITED Hong Kong, “KTG AG” Lugano, Švicarska i Općina Zenica.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u četvrtak 10. 4. 2014. godine u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 11. 4. 2014. godine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.