OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 12. 2. 2014. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu EZPADA d.o.o. Mostar.

Podnosilac zahtjeva je upisan u sudskom registru Općinskog suda u Mostaru. Osnivač i vlasnik Društva je preduzeće “EZPADA” AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Švicarska.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u utorak 18. 2. 2014. godine u 13:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do srijede 19. 2. 2014. godine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.